g

Imeti vizijo, pomeni videti nevidno.

Jonatan Swift

Vsi cvetovi bodočnosti so v semenu sedanjosti.

Kitajski pregovor

Vizija “Naravnega življenja” je, da ljudje zaživijo preprosto življenje. Življenje povezano z naravo, prehranjevanje z naravno pridelano hrano, življenje lepih medsebojnih odnosov, življenje globokega duhovnega znanja in zaupanja.
S tem namenom smo začeli s projektom, katerega razvoj boste lahko spremljali preko spletne strani, socialnih omrežij, ali preko organiziranih dogodkov na sami kmetiji. Poučevalo se bo realizirano znanje z željo po napredku posameznika in družbe.