Naravna pridelava hrane in samooskrba

Kvalitetne in zdrave hrane je na trgu vedno manj. To za naše počutje in zdravje nikakor ni dobro. Naše delovanje je usmerjeno v širjenje znanja na področju pridelave naravne ekološke hrane. Ljudi vzpodbujamo k samooskrbi skozi celotno leto.
Teoretično in praktično usposabljanje poteka iz sledečih tem:
SPLOŠNO

Kako pripravimo kvaliteten humus?

Kako pripravimo zemljo za sejanje?

Kako gnojimo?

Kako sejemo / sadimo?

Kako vzdržujemo (pletje, zalivanje, obrezovanje, privezovanje, nega…)

Kako zastiramo – kako se rešiti plevela, obdržati vlago?

Kako kompostiramo?

Kako se zaščitimo? Naravni preparati za zmanjšanje insektov in plesni.

PRIDELKI

Kako in kdaj pobiramo pridelke?

Kako jih shranjujemo – ozimnica?

Kako jih sušimo?

SEMENA

Kdaj, kaj, kako in kolikokrat sejati?

Kako pripravimo semena?

Kako shranjujemo semena?

RASTLINJAKI, ZASTIRKE, ZAŠČITNE MREŽE…

Kako postaviti enostaven in poceni rastlinjak?

Kako se zaščititi pred točo in ostalimi vremenskimi nevšečnostmi (mraz, vročina, suša…)

Kako zajeti deževnico?

g