Odnosi

Ljudje so zaradi hitrega življenjskega tempa večinoma pozabili kaj pomeni kvaliteten odnos. Projekt »naravno življenje« vrača ljudi nazaj na zemljo. Ljudi vrača nazaj k druženju ob prijetnem delu na polju, ličkanju koruze, luščenju sončničnih semen, pripravi semen, sadik… Dejavnostim, katerih se naše babice in dedki še spomnijo, danes pa smo jih skoraj pozabili. Koliko manj bolezni je bilo takrat. Nepravilnost nekaterih ljudi takratnega časa je bila, da so se iztrošili zaradi prevelikih želja po vedno več in vedno večjem. Nekatere izmed teh želja so nas pripeljale na današnjo točko tako imenovanega kapitalizma. Čas je, da se z razumno stopnjo inteligence vrnemo nazaj. Trdo delamo in dajemo zgled, da ljudje spoznajo smisel in cilj življenja. Vendar ne delamo več, kot je potrebno za preživetje. Na takšen način se bodo vrnili lepi, miroljubni odnosi do ljudi, živali in okolja.
Teoretično in praktično usposabljanje poteka iz sledečih tem:

Kako razvijemo spoštljiv partnerski odnos?

Kako vzgajamo otroke?

Kako razviti pozitivne odnose na delovnem mestu?

Kakšen je pravilen odnos do živali?

Kakšen je pravilen odnos do rastlin?

Kakšen je pravilen odnos do okolja?

Razno.

g