0
0
Subtotal: 0,00
No products in the cart.

POGOJI POSLOVANJA IN UPORABE

POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja Zavoda Naravno življenje (v nadaljevanju Zavod) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakona o varstvu osebnih podatkov. Ti pogoji predpisujejo pravila poslovanja z Zavodom Naravno življenje.

Podatki o zavodu

Zavod Naravno življenje

Podgorje pri Pišecah 10

8255 Pišece

Telefon: 041 771 784

e-naslov: trgovina@naravno-zivljenje.si

spletni naslov: https://naravno-zivljenje.si/trgovina/index.php?

Matična številka: 8293325

Davčna številka: SI86586211

Datum vpisa zavoda v sodni register: 8. 10. 2018

Spletno trgovino https://naravno-zivljenje.si/trgovina upravlja zavod

Zavod Naravno življenje

Podgorje pri Pišecah 10

8255 Pišece

Telefon: 041 771 784

e-naslov: info@naravno-zivljenje.si

spletni naslov: www.naravno-zivljenje.si

Matična številka: 8293325

Davčna številka: SI86586211

Datum vpisa zavoda v sodni register: 8. 10. 2018

Cene, davki in pristojbine

Zavod upravlja s spletno trgovino:

Cene v spletni trgovini se lahko razlikujejo glede na velikost, barvo in količino naročenih izdelkov. Cene za posamezne izdelke ali storitve so že pripravljene in določene v spletni trgovini.

V kolikor v spletni trgovini cena za določeno storitev ni določena lahko uporabnik (fizična ali pravna oseba) Zavod zaprosi za pripravo ponudbe in mora posredovati vse podatke, ki vplivajo na ceno.

Vse cene so oblikovane za plačilo po predračunu. Popusti za plačilo so že zajeti v ceni.

DDV

Splošna stopnja DDV je 22 %, znižana stopnja DDV je 9,5%. V primeru da je naročnik davčni zavezanec, mora posredovati točne podatke z ID številko za DDV že ob naročilu. V nasprotnem primeru Zavod ne priznava kasnejše zavrnitve računa zaradi naknadne spremembe podatkov.

Naročila in plačilni pogoji

Izdelke lahko uporabniki naročajo preko spletne trgovine, e-pošte (e-naslov: trgovina@naravno-zivljenje.si), osebno na sedežu Zavoda ali preko zastopnikov Zavoda.

Naročene izdelke izdamo, dostavimo oz. pošljemo po pošti po prejemu nakazila plačila na transakcijski račun Zavoda.

Pri naročilu je lahko omejitev minimalne količine odvisna tudi od originalnega minimalnega pakiranja. Pakiranje je razvidno pri izdelku v spletni trgovini.

Nakup v spletni trgovini

Nakup v spletni trgovini se opravi z izbiro izdelkov in dodajanjem le-teh v košarico. Z izbiro izdelkov v košarici kupec opravi nakup s klikom na gumb “Na blagajno”. Sledi 5 stopenjski postopek do plačila izdelkov oz. storitev. V zadnjem koraku kupec potrdi naročilo in tako opravi nakup.

Nakup je kupcu vedno na voljo v spletni trgovini v zavihku “Zgodovina in podrobnosti mojih naročil”.

Napake v naročilu lahko kupec tekom naročanja popravi. V kolikor je naročilo že oddano lahko kupec za možnost spremembe naročila kontaktira Zavod.

Splošni pogoji so na voljo samo v Slovenskem jeziku.

V primeru nakupa preko spletne trgovine velja 100 % predplačilo.

Drugi nakupi

Plačilni pogoji se definirajo z vsako stranko posebej.

Kupci

Kupcem po Zakonu za vsako storitev Zavod izstavi račun za opravljeno storitev. Izstavljen račun Zavod izda takoj oz. najkasneje v 8. dneh po v celoti opravljeni storitvi.

Plačilo storitev

Kupec takoj poravna opravljeno storitev. V primeru, da je drugače dogovorjeno lahko kupec poravna storitev ali kupljen izdelek po izstavitvi računa. V kolikor Zavod kupcu izstavi več računov prejeta plačila najprej pokrijejo najstarejše zapadli račun.

V primeru neplačila s strani kupca bo kupcu Zavod največ dvakrat na mesec pozvala dolžnika k plačilu zapadlih obveznosti. Za pošiljanje obvestil bo dolžniku Zavod zaračunalo znesek upravljanja terjatev, ki je določen v ceniku Zavoda.

Varovanje osebnih podatkov

Za opravljanje nakupnega postopka je nujna registracija kupca na spletni strani ponudnika. Registracijo lahko kupec opravi na spletni strani pod delom Prijava. Osebni podatki registriranih kupcev bo ponudnik obravnaval zaupno, jih skrbno varoval in v nobenem primeru posredoval tretji osebi, razen če tako določa zakon. Podatki ne bodo nikoli zlorabljeni na kakršen koli način. Ponudnik bo pridobljene podatke uporabljal za nemoteno izvedbo nakupnega postopka, statistično analizo z namenom izboljšanja delovanja spletne strani in izdelkov. Komunikacija z uporabniki: Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje. Oglasna elektronska sporočila oz. brezplačna sms sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil.

Uporabnik se lahko v vsakem trenutku odjavi od oglasnih sporočil na objavljen e-naslov. Željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval. Sms oglasna sporočila, ki jih uporabnik prejme, so zanj brezplačna.

Kakovost

Za izdelke, ki jih kupec naroči pri nas velja garancijski rok, kot ga določa proizvajalec.

Za izdelke, ki jih proizvaja Zavod velja garancija kakovosti.

Dobavni roki

Dobavni rok za neprehranske izdelke, ki so na zalogi je 1-3 delovne dni.

Dobavni rok za hrano je od 1 do 5 delovnih dni. Dobavni rok je odvisen od nabranih zalog in možnosti dostave (svežina hrane).

Dobavni rok za izdelke, ki niso na zalogi je sproti dogovorjeno glede na zahtevnost in količino.

Kupec se lahko odloči za različne dobave izdelkov:

 • prevzem na sedežu Zavoda,
 • preko Pošte Slovenije – stroške krije kupec po ceniku Pošte Slovenije,
 • dostava na naslov kupca – po ceniku.

Možnost pritožbe

Zavod omogoča kupcem možnost reklamacije ne glede na izdelek, proizvod ali storitev, ki ga je Zavod opravil, ki jo mora kupec pisno podati na sedež Zavoda najkasneje v roku 14. dni po opravljeni storitvi oz. 14 dni po izstavitvi računa.

V primeru, da izdelek ali storitev vsebujeta napako, ga lahko vrnete. Izdelek bomo popravili ali zamenjali. Reklamacije upoštevamo izključno ob vrnitvi izdelkov oz. izdelkov z napako v originalni (lahko odprti) embalaži, v roku 8 dni po najavi reklamacije. Zakonsko predvideni čas za najavo reklamacije ali odstopa od pogodbe je 14 dni, z zapisom reklamacijskega zapisnika.

Reklamacija ne velja za izvezeno blago, v kolikor storitev ni bila naročena pri nas. Na morebitne napake v katalogu drugih dobaviteljev in možna manjša odstopanja blaga po obliki, velikosti, materialu, barvi … ne moremo vplivati, zato zanje ne odgovarjamo.

Kupec krije stroške vračila blaga. V primeru, da blaga ni možno vrniti po pošti kupec krije enake stroške po ceniku kot je dostava blaga na naslov kupca – dostava s strani Zavoda.

V primeru, da kupec odstopa od pogodbe – naročila blaga mora to sporočiti Zavodu z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe mora potrošnika prejeto blago vrniti ali izroči Zavodu oziroma osebi, ki jo spletna trgovina pooblasti za prevzem blaga, in sicer mora potrošnik to storiti nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh od obvestila o odstopu od pogodbe. Upoštevati je potrebno, da v nekaterih primerih kupec ne more odstopiti od pogodbe (primer izdelave unikatnih izdelkov samo za kupca). V primeru odstopa od pogodbe se Zavod zaveže, da bo kupcu vrnilo kupnino, brez stroškov pošiljanja, v roku 14. dni od prejema vrnjenega blaga.

Odstop od pogodbe ni možen, kot je že opisano v splošnih pogojih in tudi v naslednjih primerih:

 • o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera Zavod nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 • o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 • o opravljanju storitev, če Zavod pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo Zavod v celoti izpolni;
 • o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 • o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;
 • o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
 • o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 • o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera Zavod nima vpliva;
 • sklenjenih na javnih dražbah;
 • pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk Zavoda na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če Zavod pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima
 • potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
 • o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se Zavod zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;
 • o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe,
 • zamuda roka za odstop,
 • poškodovana embalaža,
 • uporabljeno blago.

Splošno – splet

Zavod upravlja z domeno www.naravno-zivljenje.si. Z uporabo spletnih strani (v nadaljevanju SIS) uporabniki izjavljajo, da se strinjajo z navedenimi pogoji in pravili ter pristajajo na uporabo spletnih strani v skladu z njimi. Pravica uporabe spletnih strani je osebna in se ne more prenesti na drugo fizično ali pravno osebo.

Ob registraciji v SIS uporabnik pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter geslo. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in ga povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo uporabnik pridobi pravico do uporabe storitev SIS.

Uporabnik sam je osebno odgovoren za varovanje gesel na mestih, kjer obstajajo.

Uporabnik je seznanjen, da lahko občasno pride do začasne prekinitve uporabe SIS zaradi objektivnih in subjektivnih razlogov. Prav tako si Zavod pridržuje pravico rednega vzdrževanja SIS in v tem času morda SIS ne bo na voljo uporabnikom (začasno nedostopen ali izključen).

Zavod ni odgovoren za kakršnokoli izgubo podatkov uporabnika, ki lahko nastane med prenosom podatkov preko omrežja Internet.

Zavod si pridržuje pravico, da kadarkoli določeno storitev doda ali odstrani brez omejitev.

Upravljavec spletne strani, Zavod Naravno življenje, stremi k najvišji mogoči stopnji ažurnosti in pravilnosti objavljenih podatkov na svojih spletnih straneh. Kljub temu pa lahko zmanjšana stopnja delovanja uporabljene tehnološke rešitve, vnos, prenos ali pa kakršnakoli druga obdelava podatkov povzroči napako, ki je prikazana na spletni strani. V primeru, da obiskovalec spletne strani ocenjuje, da gre za napačno prikazan podatek, prosimo, da nam to sporoči na naš elektronski naslov info@naravno-zivljenje.si ali na trgovina@naravno-zivljenje.si ali pa na telefon 041 771-784.

Zavod ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij ter nezmožnosti dostopa in uporabe informacij na teh spletnih straneh.

Objavljene fotografije so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe in cen brez napovedi.

Spreminjanje pogojev

Zavod si pridržuje pravico, da kadarkoli brez odpovednega roka ukine, doda ali spremeni kateregakoli od navedenih splošnih ali drugih posebnih pogojev uporabe. Uporabnikom svetujemo, da redno prebirajo vse dokumente, da bi bili obveščeni o spremembah. V kolikor pride do sprememb teh dokumentov in od tega trenutka še naprej uporabljate SIS, pomeni, da se strinjate s temi spremenjenimi postavkami, ki so trenutno veljavne. Vsaka sprememba ali izbris postavke začne veljati takoj, ko je objavljena na SIS.

Intelektualna lastnina

Vse gradivo na SIS je v izključni lasti uporabnika, ki je gradivo objavil. Vsako kopiranje, prepošiljanje, prenos, objavljanje, povezovanje, ali drugo spreminjanje teh spletnih strani brez izrecnega pisnega soglasja lastnika je strogo prepovedano. Vsaka kršitev teh pogojev ima lahko za posledico kršitev avtorskih pravic, blagovne znamke ali katere koli druge oblike pravice intelektualne lastnine ter lahko vodi k začetku civilnih ali gospodarskih postopkov in/ali do kazenskega preganjanja kršiteljev.

SIS vsebuje gradivo, kot je besedilo, programsko opremo, fotografije, video gradivo, grafike, glasbo, zvok v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Zavod je nosilec avtorskih pravic v zvezi z načinom organizacije in vzpostavljanja te vsebine.

Uporabnik ne sme izvajati aktivnosti, ki so v nasprotju z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah. Zavod ni obvezano k obveščanju uporabnikov ali je določen material predmet avtorskih pravic, ampak je  odgovoren uporabnik .

Z objavo materialov na kateremkoli javno dostopnem delu SIS uporabnik zagotavlja, da se pravice teh materialov prenesejo Zavodu Naravno življenje. Uporabnik dovoljuje brezplačno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravico in licenco za uporabo, reprodukcijo, modifikacijo, prilagajanje, objavljanje, prevajanje in distribucijo takšnega materiala (delno ali v celoti) na območju vsega sveta. Uporabnik dovoli tudi drugim uporabnikom pravico do pristopa, pregledovanja, shranjevanja ali reprodukcije tega materiala za lastne potrebe.

Pogoji, navedeni v tem dokumentu, veljajo v korist Zavoda Naravno življenje, vseh njegovih podružnic, povezanih družb in pogodbenih družb.

Izjava o garanciji in omejitvi odgovornosti

Uporabnik se izrecno strinja, da je uporaba SIS izključno njegova odgovornost. Zavod se bo trudil, da bo sistem deloval brez prekinitev (24/7) vendar ne more zagotoviti da bo delovalo neprekinjeno ali da bo prišlo do napak zaradi višje sile. Zavod ne jamči za posledice, ki lahko nastanejo z uporabo SIS.

Prav tako Zavod ne jamči za storitve in blago, ki je bili prodano ali posredovano preko sistema SIS. Uporabnik potrjuje, da Zavod ni odgovorno za žaljivo, neprimerno ali nezakonito vedenje drugih uporabnikov ali tretjih oseb in da tveganje za škodo, ki lahko nastane kot posledica navedenega prevzema uporabnik sam.

Zavod ali druga fizična ali pravna oseba, ki je kot uporabnik SIS v nobenem primeru ni odgovorna za kakršnokoli škodo, ki lahko nastane kot posledica uporabe ali zaradi nezmožnosti uporabe spletnih strani. Uporabnik izrecno potrjuje, da se pogoji tega poglavja nanašajo na celotno vsebino in uporabo SIS.

Poleg predhodno navedenih pogojev Zavod, njegove podružnice ali partnerji, ki uporabljajo SIS, ne bodo odgovorni niti za kakršnekoli napake, netočnosti ali druge pomanjkljivosti, neustreznosti ali neizvirnosti informacij, ki se nahajajo na SIS, ne glede na njihov vzorec in trajanje, ne za kakršno koli zamujanje ali prekinitev prenosa informacij do uporabnika, ne za kakršna koli povpraševanja ali izgube, ki iz tega izhajajo. Nobena izmed zgoraj navedenih strani ni odgovorna za kakršne koli izgube tretje osebe, vključno z izgubljenim dobičkom.

Zavod ni odgovoren za kakršno koli vsebino, ki jo uporabnik objavi na svojih spletni strani. Kakršna koli objavljena vsebina, ki je neprimerna, je lahko v vsakem trenutku odstranjena s strani Zavoda. Zavod si pridržuje pravico do spremembe, prilagajanja, brisanja ali odstranjevanja katere koli vsebine, za katero ugotovi, da ni primerna.

Nadzor

Zavod si pridržuje pravico do nadzora nad vsebinami. Hkrati pa ta pravica ni obveznost nadzora. Zavod si tako pridržuje pravico, da odstrani vse gradivo, za katerega po lastni presoji ugotovi, da ni v skladu s pravili, ki so določena tukaj ali ki, se mu objektivno ali subjektivno zdijo vprašljiva.

Zasebnost

Uporabnik potrjuje, da je seznanjen z različnimi oblikami zasebnosti. Osnovni tipi zasebnosti so: osebno, zasebno in javno.  Vse razprave, ocene, komentarji, sporočila, skratka vse aktivnosti uporabnik sam klasificira v določen tip zasebnosti.

Zavod ne nadzira oz. odobrava vsebine, sporočil ali informacij, tudi ne nosi nobenih odgovornosti v zvezi s to komunikacijo.

Objavljeni komentarji in druga sporočila oz. informacije uporabnika na SIS uporabnik prenese na Zavod pravico do uporabe teh komentarjev, sporočil ali informacij za promocije, oglaševanja, raziskave trga ali katere koli druge zakonite namene.

Nadomestilo škode

Uporabnik soglaša, da Zavoda, njegovih podružnic, partnerjev, njegovih odgovornih oseb, zaposlenih in pogodbeno zaposlenih ne bo imel za odgovorne za nadomestila škode ali stroškov, vključno s stroški pravnega zastopanja, ki lahko nastanejo z uporabo SIS.

Prekinitev poslovnega sodelovanja

Zavod lahko kadar koli prekine poslovno sodelovanje s katerim koli uporabnikom. Zavod si pridržuje pravico do trenutne ukinitve katerega koli dostopa ali uporabniškega računa uporabnika v primeru aktivnosti uporabnika, za katerega Zavod po objektivni ali subjektivni oceni ugotovi, da ne spoštuje splošne in posebne pogoje.

Vsebina tretjih strani

Zavod je le distributer in ne izdajatelj ali avtor vsebin, ki jih pridobivajo uporabniki (tretje osebe). Zato Zavod, nima uredniškega nadzora nad objavljeno vsebino. Vse objave, mnenja, nasveti, sporočila, storitve, ponudbe, objavljene s strani uporabnikov prihajajo s strani uporabnikov, in ne s strani Zavoda. Uporabniki so v tem primeru avtorji vsebin.

Vsebine SIS predstavljajo informacije uporabnikov, ki se prenašajo do drugih uporabnikov. Zavod ne preverja in odobrava objave sporočil, informacij, mnenj … s strani uporabnikov in zato tudi ne more biti odgovorna za točnost ali zanesljivost katerega koli sporočila, informacije, mnenja …

Pod nobenim pogojem Zavod ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi zanašanja uporabnika na sporočila, informacije, mnenja …, prejete preko SIS. Uporabnik na lastno odgovornost oceni točnost, popolnost ali uporabnost katerega koli sporočila, informacije, mnenja …

Odgovornost

Upravljavec spletnih strani, Zavod Naravno življenje, stremi k najvišji mogoči stopnji ažurnosti in pravilnosti objavljenih podatkov na svojih spletni straneh pod domenami: naravno-zivljenje.si in naravno-zivljenje.si/trgovina ter vsemi njenimi pod-domenami. Kljub temu pa lahko zmanjšana stopnja delovanja uporabljene tehnološke rešitve, vnos, prenos ali pa kakršnakoli druga obdelava podatkov povzroči napako, ki je prikazana na spletni strani. V primeru, da obiskovalec spletne strani ocenjuje, da gre za napačno prikazan podatek, nam to vedno lahko sporoči na elektronski naslov info@naravno-zivljenje.si ali na trgovina@naravno-zivljenje.si ali pa na telefon objavljen na spletnih straneh Zavoda.

Zavod ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij ter nezmožnosti dostopa in uporabe informacij na teh spletnih straneh.

Objavljene fotografije in barve so simbolične in ne zagotavljajo lastnosti izdelka. Pridržujemo si pravico do spremembe ponudbe in cen brez napovedi.

Reklamacije

V kolikor dobite naš izdelek z napako, ga lahko vrnete. Izdelek bomo popravili ali zamenjali. Zakonsko predvideni čas za najavo reklamacije ali odstopa od pogodbe je 14 dni, z zapisom reklamacijskega zapisnika.

Reklamacije zaradi napak v blagu sprejemamo izključno ob predložitvi reklamiranega blaga v celoti in kopije računa.

Razno

Sedež Zavoda Naravno življenje se nahaja na naslovu Podgorje pri Pišecah 10, 8255 Pišece, Slovenija. Za morebitne pravne spore, ki lahko nastanejo kot posledica uporabe SIS in drugih storitev, je pristojno sodišče v Krškem in jih rešuje v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije.

Podpri nas

Hvaležni smo vsaki donaciji.

Projekt, ki smo ga zastavili poleg pridnega vsakodnevnega dela in razvoja, zahteva tudi finančna sredstva. Razvoju smo namenili lastna sredstva. Bilo je tudi nekaj donacij. Projekt je obsežen (več si preberite v zavihku VIZIJA), zato prosimo vse, ki tako kot mi, verjamete, zaupate, čutite, da bo ta projekt spremenil naše okolje na boljše, da nas podprete. 

Podprete nas lahko na različne načine:

Za vašo podporo se vam iskreno zahvaljujemo.

Pridruži se

Postani del ekipe.

Zakaj bi se pridružili ekipi in projektu Naravno življenje?

Pridobili boste veliko teoretičnega in praktičnega znanja, ki ga boste lahko uporabili v vašem vsakdanjiku.
Imamo samo en motiv in en cilj. Pomagati vam želimo, da se dvignete na svoji življenjski poti, stopničko za stopničko. Želimo vam pomagati do zdravja, dobrega počutja, notranjega miru in duhovnega razumevanja. Želimo, da ste srečni in da se naučite praktičnih korakov, ki vas bodo pripeljali do najvišjega cilja.

Kaj vas zanima?

Pridruži se

Postani naš član

Smo myWorld partnersko podjetje. Pri nakupih v naši trgovini in spletni trgovini lahko tako nakupujete s popusti. Z vsakim vašim nakupom pri drugih myWorld partnerskih podjetjih v Sloveniji in drugod po svetu, prav tako privarčujete in z VSAKIM VAŠIM NAKUPOM živil (Spar), goriva (OMV), kozmetike (DM, Muller), športnih artiklov (Hervis), zvezkov in knjig (Mladinska knjiga), zavarovanj, zdravil (Lekarne), avtomobilskih gum, potovanj (booking)… brezplačno dodatno pomagate Zavodu Naravno življenje.

Brezplačno se lahko registrirate tukaj

Za vašo podporo se vam iskreno zahvaljujemo.